پایان قرعه کشی مرحله اول

5 نفر اول برنده خوش شانس 3 درصد از مجموع فاکتور های ماهیانه

5 نفر دوم برنده خوش شانس 2 درصد از مجموع فاکتور های ماهیانه

قرعه کشی مرحله دوم

جوایز :

  1.  یک دستگاه گوشی هوشمند
  2. پنج نفر اول 3 درصد مجموع مبلغ فاکتور
  3. پنج نفر دوم 2 درصد مجموع مبلغ فاکتور
برای شرکت در مسابقه کافیه کد قرعه کشی زیر فاکتور خرید خود را به شماره پیامکی 100055440 ارسال نمایید .