pars

ماموریت شرکت هوم کر

ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و ارزش برتر با تکیه بر همکاران با انگیزه و نوآور که باعث بهبود زندگی مشتریان و مصرف کنندگان ملی و بین المللی و ارتقاء سطح رفاه کارکنان شود؛ به گونه ای که همکاران ما را با رشد پایدار، رهبری بازار، برندهای قابل اعتماد و تعهد به ارزشهای اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی بشناسند.از این که جامعه ما را بعنوان برندی معتبر، استقبال کننده از تغییر تحول، چابک و پویا، مسئول، کارآفرین، خیرخواه و ارزش گذار به حقوق اجتماعی (ارزش آفرین) می شناسد به خود می بالیم و به راه دراز باقی مانده و مسئولیت های سنگین خود واقفیم.

برچسب ها: بدون برچسب

یک پاسخ

نظر بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *